rolam.jpg

Vitarendezésre vonatkozó információk:

Vitás kérdéseket először a felek egymás között kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - a peres eljárás elkerülése érdekében - a Békéltető Testülethez fordulnak. Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület, Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu